Obsah

V teoretickém úvodu se pedagogové seznámí se základními pojmy z oblasti umělé inteligence. V další části s konkrétními vzdělávacími materiály, jak s nimi pracovat ve výuce a jak zavést AI do škol systémově tak, aby byla přínosem. V poslední části se naučí rozšířené techniky využívání aplikací ChatGPT, Bing AI a ClipDrop, Midjourney, Animated Drawings a mnoho dalšího. Obsah celého školení je k dispozici online pro pozdější využití.

Potřebné vybavení

Potřebujeme projekční zařízení (hdmi) a přístup na internet.

Časová náročnost

8×45 minut

Kapacita

10–100 vyučujících

Očekávané výstupy

- Porozumění základům AI a jejím dopadům na společnost.
- Jak vyučovat AI – konkrétní tipy do hodin.
- Hlubší nahlédnutí do technik, jak AI využít pro zjednodušení práce pedagoga nebo vedoucího pracovníka školy.