Obsah

V teoretickém úvodu se pedagogové seznámí se základními pojmy z oblasti umělé inteligence.
V další části s konkrétními vzdělávacími materiály, jak s nimi pracovat ve výuce a jak zavést AI do škol systémově tak, aby byla přínosem.
V poslední části se naučí základní techniky využívání aplikací ChatGPT, Bing AI a ClipDrop, jak je využít v pedagogické praxi.
Obsah celého školení je k dispozici online pro pozdější využití.

Potřebné vybavení

Potřebujeme projekční zařízení (hdmi) a přístup na internet.

Časová náročnost

4×45 minut.

Kapacita

10–100 vyučujících

Očekávané výstupy

Porozumění základům AI a jejím dopadům na společnost.
Jak vyučovat AI - konkrétní tipy do hodin.
Jak AI využít pro zjednodušení práce pedagoga nebo vedoucího pracovníka školy.