Načítám Akce

Seriál digitálních kompetencí pro učitele

22. února @ 17:30 - 20:00
 • akce již proběhla.

Chceme pomoci učitelům zefektivnit výuku, využívat nejnovější technologie, učit podle aktuálních osnov a trendů a předávat informace zajímavou a poutavou formou, sdílet zkušenosti z výuky a odzkoušené nástroje a metody.

Cílem studia je propojit učitele a odborníky, porozumět IT, naučit se lépe učit a mít k dispozici konkrétní podklady. Také je účastníkům umožněno mezi sebou diskutovat a sdílet zkušenosti.

Seriál Digitální dovednosti máme rozdělený do sedmi tematických bloků. Každý blok má dvě až čtyři večerní lekce formou živého online videohovoru. Můžete se přihlásit na celý seriál nebo si vybrat pouze témata, která Vás zajímají více.

TEMATICKÉ BLOKY:
 1. Úvod do světa IT: Cílem bloku je posílit rozhled učitele a jeho základní orientace ve světě IT. Podíváme se na základní pojmy, bez kterých se v informatice jen těžko obejdeme. Učitel potřebuje mít jistotu, kam jeho výuka zapadá. Musí vědět proč to dělá a může o tom diskutovat s dětmi. Také může získat podporu v dalších učitelích. Pochopí, jak malá část IT je programování. Je mentorem a průvodcem ve světě IT. On se stává tím, ke komu mohou mladí vzhlížet.
 2. Digitální dovednosti: Cílem blokuje naučit se naplno využívat nejrůznější technologie, které máme k dispozici. Seznamujeme se se základními pojmy a postupy týkajícími se online kanceláře, umělé inteligence a jejich využití ve vzdělávání. Důležitou součástí výukového procesu je navázat spojení s žákem. Učitel je mediátorem výuky, on je ten, který něco přináší. Dokáže pokládat otázky, které jsou pro žáka výzvou. Posiluje se důvěra žáka v učitele, hodiny se stávají interaktivnější. Ve třídě se všichni učí navzájem a sdílí mezi sebou vědomosti a znalosti.
 3. Metodika výuky: Cílem tohoto blokuje naučit se efektivněji učit (nejen programování, znalosti budou přenositelné i do dalších oblastí). Učitel potřebuje získat potřebné „know how“ k tomu, aby dokázal efektivně vysvětlovat a předával své znalosti srozumitelně a poutavou formou. Žáky je třeba zaujmout a přimět je k tomu, aby si z každé hodiny odnesli co nejvíce.
 4. Bezpečnost ve světě IT: Cílem bloku je ovládnout svět informačních technologií, umět získávat informace a užívat internet bezpečným způsobem. Zároveň bude téma bezpečnosti propojeno v souladu s RVP a školními předměty. Účastníci tak získají cenné a ucelené informace o postupech v případě problémů s kyberšikanou či se dozví, jak rozpoznat falešné zprávy (fake news).
 5. Výukové nástroje: V tomto bloku si společně ukážeme a vyzkoušíme nejrůznější nástroje pro zvýšení interaktivity ve výuce, ať už v prezenční či distanční formě. Seznámíme se s nástroji vhodnými pro ověřování úrovně znalostí žáků či opakování na konci hodiny/tématického celku. Taktéž budeme pracovat s nejrůznějšími online nástroji vhodnými pro projektovou výuku či tvorbu materiálů do výuky, sdílenými tabulemi, myšlenkovými mapami apod. Posiluje se důvěra žáka v učitele, hodiny se stávají interaktivnější.
 6. Algoritmizace:Co je to algoritmus? V průběhu tohoto bloku budeme nad problémy přemýšlet analytickým způsobem, rozkládat je na dílčí části a postupně je řešit. Zmíníme možnost práce s programovatelnými robotickými hračkami a ukážeme si, jak s jejich pomocí ozvláštnit a přiblížit téma algoritmizace (a programování) všem žákům a studentům.
 7. Programování: Řekneme si, jaké programovací jazyky jsou vhodné pro výuku programování na různých typech škol, nebo jak vůbec s jeho výukou začít. Seznámíme se základy programování ve vybraném jazyce vhodném pro určitou věkovou skupinu (ZŠ: Scratch, SŠ: JavaScript). Vysvětlíme si, na jakých příkladech problematiku efektivně vysvětlit a jak informace předat, ne jen jak se programuje. Hlavně chceme učitelům ukázat, jak programování učit.
CENA:
 • Za celý seriál (24 večerních lekcí = 60 hodin) 2890 Kč
 • Za jeden blok (blok 1) 290 Kč
 • Za jeden blok (blok 4, 5) 390 Kč
 • Za jeden blok (blok 2, 3, 6, 7) 490 Kč

Podrobnosti

Datum:
22. února
Čas:
17:30 - 20:00
Cena:
290Kč – 2890Kč
Rubriky Akce:
, , ,
Webová stránka:
https://www.czechitas.cz/cs/kalendar-akci/akce/23891/

Místo konání

Online
Česká republika

Pořadatel

Czechitas
Webová stránka:
https://www.czechitas.cz/cs/