Publikováno: 7. 1. 2022

Podpora rozvoje učitelů má své ocenění

Autor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

UNESCO vyhlašuje od roku 2018 cenu, Hamdan Prize for Teacher Development, která oceňuje rozvoj učitelů. Cílem tohoto ocenění je zlepšit podmínky a úroveň vzdělávání po celém světě. Podpořit a povzbudit ty, kteří pracují v oblasti vzdělávání a usilují o jeho zlepšení.

Publikováno: 26. 5. 2021

Dobrá praxe krajů pro rozvoj digitálního vzdělávání

Autor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Počátkem května se uskutečnilo online setkání zástupců ze všech krajských úřadů s pracovníky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s cílem vzájemně se informovat o stavu digitálního vzdělávání, a především sdílet příklady dobré praxe v této oblasti mezi jednotlivými kraji.