Publikováno: 4. 1. 2019

Nová událost: Praktický úvod do IoT pro pedagogy (4. 2. 2019)

Autor: EDUkační LABoratoř, z. s.

Na prakticky orientovaném workshopu se seznámíte s nejdůležitějšími pojmy internetu věcí (Internet of Things – IoT). V průběhu si s pomocí odborníků sestavíte vlastní IoT řešení prostřednictvím stavebnice Big Clown. Je to snazší, než si myslíte.