Publikováno: 8. 10. 2019

Nová událost: Setkání: IT vzdělávaní pro budoucnost (5. 11. 2019)

Autor: Czechitas

Cílem setkání ředitelů mateřských/základních/středních škol, Czechitas a zapojenými partnery je zvýšit motivaci k podpoře výuky digitálních dovedností na školách a zprostředkovat zážitek, jak taková výuka může probíhat.

Publikováno: 8. 10. 2019

Nová událost: Jak učIT – ukázkové workshopy (23. 11. 2019)

Autor: Czechitas

Cílem workshopu je získání nových informací o IT světě a jak tyto novinky mohou ovlivnit výuku informatiky. Společně se zaměříme na dvě témata: digitální dovednosti a algoritmizace. Na workshop bude navazovat pravidelná výuka v následujícím roce.