Publikováno: 8. 3. 2021

Digitální gramotnost ve výuce napříč obory aneb inspirujte se u kolegů

Autor: Národní pedagogický institut ČR

Hledáte nápady na inovaci výuky a rozvoj digitální kompetence v návaznosti na aktualizaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání? V rámci únorové minikonference odborného panelu digitální gramotnosti nabídl inspiraci ověřenou praxí projekt Podpora práce učitelů (PPUČ), financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů a realizovaný Národním pedagogickým institutem České republiky.

Publikováno: 18. 11. 2020

Nová událost: Minikonference matematické gramotnosti (online) (23. 11. 2020)

Autor: Národní pedagogický institut ČR

Na minikonferenci vystoupí učitelé a zástupci aktivit, kteří prostřednictvím svých inspirativních příspěvků budou sdílet zkušenosti se zajímavými zdroji v online prostředí.