Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP

Contact persons

Kamil Kopecký Mail: kamil.kopecky@upol.cz

Member's information