EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o.

Contact persons

Jan Císař Mail: educa@educa-sos.eu