Pracovní skupiny

Publikováno: 1. 9. 2018

Koordinační skupina DigiKoalice

Anotace:  Skupina zástupců státního sektoru a ICT sektoru, které jsou jednou za 3 měsíce reportovány posuny v činnosti DigiKoalice a vůči které je možné vznášet podněty k činnosti České národní koalice pro digitální pracovní místa.


Členové pracovní skupiny : Jan Míča, Petr Bannert, Jiří Vaňásek, Ondřej Felix, Michal Zálešák, Jaroslav Fidrmuc, Ondřej Neumajer, Daniela Růžičková, Milena Jabůrková, Martin Plachý, Jaroslav Zelený, Pavel Kysilka, Richard Ščerba, Svatopluk Pohořelý, Martin Sycha, Marie Novotná, Vilém Veselý, Karel Čejna, Jaroslav Faltýn, Iveta Šmejcová, Miloš Rathouský, Martin Frélich, Hana Sobotková, Lubomír Martinec, Karol Kniewald, Irena Brífordová, Tomáš Zedníček, Tereza Bartoníčková, Stanislav Volčík
 
 
 
 

Publikováno: 1. 8. 2018

CODEWEEK 2019 – skupina organizátorů akcí kampaně na podporu výuky informatického myšlení a programování

Anotace:  Skupina vznikla jako podpůrná pro zviditelnění kampaně CODEWEEK v ČR. Je koordinována s EUN Schoolnet, aktivitou DZS MŠMT, člena DigiKoalice.


Členové pracovní skupiny : Michaela Svobodová, Petr Naske, Daniel Lessner, Lucie Jurystová, Věra Ondřichová, Pavla Šabatková, Vladimíra Pavlicová, Radka Bystřická
 
 
 
 

Publikováno: 8. 4. 2018

Networking, facilitace vzniku lokálních komunit

Anotace:  Pracovní skupina navrhuje aktivity, kterými vybízí ke vzniku lokálních digitálních koalic, formuluje náměty na příklady dobré praxe a vytváří příležitosti pro vznik nových partnerství a projektů.


Členové pracovní skupiny : Markéta Matějíčková, Jan Kršňák, Jan Wagner, Zuzana Dvořáková, Tomáš Zedníček, Daniel Hollas, Ivana Melíšková, Zdeněk Metoděj Záliš, Tereza Dvořáková
 
 
 
 

Publikováno: 23. 3. 2018

Digitální infrastruktura a konektivita pro české školy

Anotace:  Pracovní skupina se zaměřuje na podporu řešení při výběru a získávání nových (výukových) technologií a digitální infrastruktury školy a zajištění jejich udržitelné správy. Dále se skupina věnuje tématům zpřístupňování vysokorychlostního internetu do škol.


Členové pracovní skupiny : Matěj Bulant, Přemysl Růžička, Martin Simandl, Michal Blaha, Jiří Diviš, Ivana Melíšková, Marek Hencl, Jaroslav Zelený
 
 
 
 

Publikováno: 23. 3. 2018

Digitální vzdělávací zdroje, kvalita vzdělávacího obsahu

Anotace:  Východiskem pro činnost pracovní skupiny bude reflexe kvality obsahu, který je žákům a učitelům předkládán v digitální podobě a který je oporou pro různé formy vzdělávání.


Členové pracovní skupiny : Jitka Kunčarová, Richard Valenta, Miloš Rathouský, Markéta Matějíčková, Tamara Kováčová, Michal Kaderka, Radko Sáblík, Olga Štěpánková, Jan Wagner, Naděžda Eretová, Barbara Svojanovská, Stanislav Šrámek, Adam Jelínek, Daniel Hollas, Michal Blaha