Pracovní skupiny

Publikováno: 1.9.2018

Koordinační skupina DigiKoalice

Anotace:  Skupina zástupců státního sektoru a ICT sektoru, které jsou jednou za 3 měsíce reportovány posuny v činnosti DigiKoalice a vůči které je možné vznášet podněty k činnosti České národní koalice pro digitální pracovní místa.


Členové pracovní skupiny : Ivan Pilný, Jan Míča, Petr Bannert, Jiří Vaňásek, Ondřej Felix, Michal Zálešák, Jaroslav Fidrmuc, Ondřej Neumajer, Daniela Růžičková, Milena Jabůrková, Martin Plachý, Jaroslav Zelený, Pavel Kysilka, Richard Ščerba
 
 
 
 

Publikováno: 1.8.2018

CODEWEEK 2018 – skupina organizátorů akcí kampaně na podporu výuky informatického myšlení a programování

Anotace:  Skupina vznikla jako podpůrná pro zviditelnění kampaně CODEWEEK v ČR. Je koordinována s EUN Schoolnet, aktivitou DZS MŠMT, člena DigiKoalice.


Členové pracovní skupiny : Michaela Svobodová
 
 
 
 

Publikováno: 8.4.2018

Networking, facilitace vzniku lokálních komunit

Anotace:  Pracovní skupina navrhuje aktivity, kterými vybízí ke vzniku lokálních digitálních koalic, formuluje náměty na příklady dobré praxe a vytváří příležitosti pro vznik nových partnerství a projektů.


Členové pracovní skupiny : Markéta Matějíčková, Jan Kršňák, Jan Wagner, Zuzana Dvořáková, Tomáš Zedníček, Daniel Hollas, Ivana Melíšková, Zdeněk Metoděj Záliš, Tereza Dvořáková
 
 
 
 

Publikováno: 23.3.2018

Digitální infrastruktura a konektivita pro české školy

Anotace:  Pracovní skupina se zaměřuje na podporu řešení při výběru a získávání nových (výukových) technologií a digitální infrastruktury školy a zajištění jejich udržitelné správy. Dále se skupina věnuje tématům zpřístupňování vysokorychlostního internetu do škol.


Členové pracovní skupiny : Matěj Bulant, Přemysl Růžička, Martin Simandl, Michal Blaha, Jiří Diviš, Ivana Melíšková, Marek Hencl, Jaroslav Zelený
 
 
 
 

Publikováno: 23.3.2018

Digitální vzdělávací zdroje, kvalita vzdělávacího obsahu

Anotace:  Východiskem pro činnost pracovní skupiny bude reflexe kvality obsahu, který je žákům a učitelům předkládán v digitální podobě a který je oporou pro různé formy vzdělávání.


Členové pracovní skupiny : Jitka Kunčarová, Richard Valenta, Miloš Rathouský, Markéta Matějíčková, Tamara Kováčová, Michal Kaderka, Radko Sáblík, Olga Štěpánková, Jan Wagner, Naděžda Eretová, Barbara Svojanovská, Stanislav Šrámek, Adam Jelínek, Daniel Hollas, Michal Blaha