Pracovní skupina

 
 
 
 

CODEWEEK 2018 – skupina organizátorů akcí kampaně na podporu výuky informatického myšlení a programování


Kontaktní údaje na členy skupiny
Michaela Svobodová koordinátorka CODEWEEK pro DigiKoalici

Publikováno: 1.8.2018

Skupina vznikla jako podpůrná pro zviditelnění kampaně CODEWEEK v ČR. Je koordinována s EUN Schoolnet, aktivitou DZS MŠMT, člena DigiKoalice.

Indikátor činnosti Jméno kvantitativního dopadu Cílová hodnota Aktuální hodnota

Notice: Undefined index: approached in C:\wwwdigi\main\wp-content\themes\digicoalition\single-digic_group.php on line 116
plán iniciovaných akcí CODEWEEK a zveřejnění jejich reportů na webu DigiKoalice 50 0
Publikace zveřejněné příklady dobré praxe/modely podpory kampaně CODEWEEK v ČR 10 0