Pracovní skupina

 
 
 
 

Koordinační skupina DigiKoalice


Kontaktní údaje na členy skupiny
Ivan Pilný MŠMT, zmocněnec pro digitální vzdělávání, předseda DigiKoalice, stálý člen KS
Jan Míča ÚV, Oddělení koordinace digitální agendy ČR, stálý člen KS
Petr Bannert MŠMT, ředitel Odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy, stálý člen KS
Jiří Vaňásek MPSV, náměstek ministryně pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek, stálý člen KS
Ondřej Felix Digitální šampion ČR
Michal Zálešák Czech ICT Alliance, stálý člen KS
Jaroslav Fidrmuc NÚV, stálý host jednání KS
Ondřej Neumajer MŠMT, stálý host jednání KS
Daniela Růžičková MŠMT, stálý host jednání KS
Milena Jabůrková SP ČR, stálý host jednání KS
Martin Plachý HK ČR, stálý host jednání KS
Jaroslav Zelený ICT unie, stálý host jednání KS
Pavel Kysilka 6D academy, stálý host jednání KS
Richard Ščerba FDV, stálý host jednání KS

Publikováno: 1.9.2018

Skupina zástupců státního sektoru a ICT sektoru, které jsou jednou za 3 měsíce reportovány posuny v činnosti DigiKoalice a vůči které je možné vznášet podněty k činnosti České národní koalice pro digitální pracovní místa.

Indikátor činnosti Jméno kvantitativního dopadu Cílová hodnota Aktuální hodnota
Seminář výroční konference členů DigiKoalice 1 0