Základní informace o iniciativě

Geografický rozsah: Mimo EU

O iniciativě

Používání digitálních zdrojů ve vyučování zpestří výuku. Jsou vhodné pro jednotlivce, skupiny nebo celou třídu. Dovedností pedagoga je zodpovědně pracovat s digitálním obsahem, uspořádávat si ho, upravovat si ho. Zároveň při sdílení zdrojů musí respektovat autorské právo.
Učitelé mají možnost využívat velké množství digitálních vzdělávacích zdrojů ve své výuce. Nejdříve ale musí správně vybrat z velké nabídky ty zdroje, které budou nejlépe vyhovovat vzdělávacím cílům, obsahu, kolektivu žáků a být efektivní při zvoleném způsobu výuky. Pro rychlé vyhledávání a orientaci je nabídka digitálních zdrojů uspořádána dle vzdělávacích oblastí RVP ZV.

Digitální zdroje učitel může vyhledávat na portálech, kde jsou cíleně shromažďovány. Orientace a vyhledávaní je jednoduché, stačí zvolit stupeň vzdělání a vzdělávací oblast. Nejnavštěvova­nější český portál pro pedagogy Metodický portál RVP.cz nabízí metodickou podporu učitelům, mnoho inspirace do výuky, databázi zajímavých článků, diskuzí a DUM.

modulu DUM je velká nabídka digitálních učebních materiálů – DUMů. Učitel si je vyhledává dle stupně vzdělání, vzdělávací oblasti, průřezového tématu, gramotnosti.