Příklady dobré praxe

Publikováno: 7.11.2018

Kybersoutěž

Anotace:  Již třetím rokem pořádá AFCEA celorepublikovou „Kybersoutěž“ v kybernetické bezpečnosti pro studenty středních škol. Mezi hlavní cíle projektu patří osvěta v oblasti kybernetického prostoru či vytváření spolupráce mezi talentovanými studenty a předními institucemi.


Typ spolupráce: Firmy, Školy, Univerzita

Publikováno: 5.11.2018

Instalace bezpečné Wi-Fi sítě na gymnáziu

Anotace:  Zajištění pokrytí bezpečnou Wi-Fi sítí ve všech učebnách, kabinetech a sborovně gymnázia. Provedení analýzy stávající metalické i Wi-Fi sítě a pokud možno využit případně vyhovující infrastrukturu.


Typ spolupráce: Firmy, Školy

Publikováno: 20.3.2018

Firmy navrhují a Kraj otevírá dveře

Anotace:  Firma Bosch Diesel s.r.o. společně s dalšími firmami v kraji vnímal klesající počet možných budoucích pracovníků v technickém odvětví. Představitelé firem tak začali podporovat zájem u dětí, žáků a studentů a v roce 2013 spustili program "Merkur do škol" pro žáky 4. - 8. tříd.


Typ spolupráce: Obec, Firmy, Školy

Publikováno: 20.3.2018

TECHNOhrátky: žáci žákům

Anotace:  Hlavní myšlenkou projektu s názvem TECHNOhrátky je přiblížení technických a odborných oborů zábavnou formou žákům regionu.


Typ spolupráce: Obec, Firmy, Školy

Publikováno: 20.3.2018

Konsorcium zaměstnavatelů podporuje studenty

Anotace:  V roce 2012 hrozilo uzavření učiliště v Letohradě. Proto inicioval starosta města jednání s místními firmami, aby otevřel otázku - co mohou společně udělat pro udržení školy? Co mohou udělat pro to, aby vzdělávací obory zde odpovídaly potřebám zaměstnavatelů a mladí lidé zůstali v regionu?


Typ spolupráce: Obec, Firmy, Školy

Publikováno: 20.3.2018

Spolupráce univerzity a průmyslu

Anotace:  V navazujícím magisterském programu na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity je od r. 2009 součástí výuky povinná praxe u firmy (tzv. Interim project) v minimální délce 1 semestr.


Typ spolupráce: Firmy, Univerzita

Publikováno: 21.11.2017

IT praxe FIT ČVUT šitá na míru

Anotace:  Cílem Portálu "Spolupráce s průmyslem" je umožnit efektivní a všestranně prospěšnou spolupráci průmyslových partnerů (podniků) s univerzitním pracovištěm, zejména s jeho studenty. Do projektu je nyní zapojeno na 182 firem.


Typ spolupráce: Firmy, Univerzita

Publikováno: 17.11.2017

Lokální digitální koalice Lanškroun

Anotace:  Vedení města Lanškroun, místní zaměstnavatelé a zástupci škol podepsali deklaraci, ve které se zavazují k realizaci projektů na propojení vzdělávání s praxí, materiální podpoře mateřských, základních a středních škol v Lanškrouně, seznamování žáků s praxí v místních firmách, personálnímu zajištění odborné výuky.


Typ spolupráce: Obec, Firmy, Školy