P-TECH – cesta k technologiím pro SŠ na Vysočině

Projekt P-Tech společnosti IBM propojuje středoškolské, vysokoškolské a firemní prostředí a dává mladým lidem možnost rozvíjet schopnosti a dovednosti, které náš vzdělávací systém zanedbává. První P-tech škola v ČR je Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava.

Publikováno: 18.9.2019
Autor: Josef Dašek, Internetový institut z. s.

Projekt P-Tech (z angl. Pathways in Technology Early College High Schools) společnosti IBM propojuje středoškolské, vysokoškolské a firemní prostředí a dává mladým lidem možnost rozvíjet schopnosti a dovednosti, které náš vzdělávací systém zanedbává. První P-Tech školou v ČR Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava. Jejími partnery jsou spolu s IBM ČR i BOSCH Diesel Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava a Kraj Vysočina.

První P-Tech škola ve střední a východní Evropě

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Svaz průmyslu a dopravy a Kraj Vysočina podepsali memorandum o spolupráci a podpoře programu Cesta k technologiím (P-TECH). Důvodem pro výběr Kraje Vysočina ze strany vedení IBM je jeho pozice jako leadera veřejné správy ve využívání technologií, dále jeho prověřená a intenzivní spolupráce s partnery v komerční sféře, originální přistup k oblasti vzdělávání – velmi zodpovědný, inovativní, aplikovaný a přijímaný s nadšením.

Na trhu chybí odborníci

Projekt P-Tech je přímou reakcí na nové výzvy související s nástupem nových technologií. Evropská komise odhaduje, že už v příštím roce dosáhne rozdíl mezi poptávkou a nabídkou specialistů v oboru IT na trzích Evropské unie 500 000 lidí. Svaz průmyslu a dopravy České republiky odhaduje, že v zemi chybí 20 000 IT profesionálů. Tato mezera se netýká pouze technologického sektoru, ale podniků ve všech odvětvích, které procházejí digitalizací. Projekt P-Tech však není zaměřen pouze na technické či IT znalosti, ale podporuje znalosti a dovednosti potřebné pro další studium či zaměstnání (tzv. „new collar jobs“).

Profesní příprava

Základem programu P-Tech je pomoci absolventům středních škol absolvovat profesní přípravu, poskytnout poradenství, zajistit praxe na míru a nasměrovat je ke studiu správného oboru na vysoké škole. Školy v rámci projektu mapují dovednosti, které potřebují zaměstnavatelé zanést do učebních osnov.

P-Tech školy spolupracují s vysokými školami a firmami, které nabízejí studentům zajímavé přednášky či workshopy, mentory a stáže. Pomáhají také připravit studenty na odbornou kariéru tím, že jim poskytují dovednosti související se spoluprací, prezentací a kritickým myšlením. P-Tech školy umožňují plynulejší přechod ze školního prostředí do zaměstnání.