Kontakty

předseda České národní koalice pro digitální pracovní místa
Jaroslav Faltýn, MŠMT

Členové koordinační skupiny DigiKoalice

 • Úřad vlády, Oddělení koordinace digitální agendy ČR – Jan Míča
 • MŠMT – Petr Bannert, ředitel Odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy
 • MPSV – Jiří Vaňásek, náměstek ministryně pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek
 • MPO – Vilém Veselý, Odbor elektronických komunikací, MPO
 • Digitální šampion ČR – Ondřej Felix
 • Czech ICT Alliance – Michal Zálešák, výkonný ředitel

Stálí hosté jednání koordinační skupiny

 • NÚV – Jaroslav Fidrmuc, Daniela Růžičková
 • MŠMT – Ondřej Neumajer, Stanislav Volčík
 • MPO – Veronika Kramaříková
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR – Milena Jabůrková
 • Hospodářská komora ČR – Helena Úlovcová
 • ICT unie, z. s. – Jaroslav Zelený
 • 6Dacademy – Pavel Kysilka
 • Fond dalšího vzdělávání – Richard Ščerba

Koordinační skupina působí v rámci DigiKoalice dle schváleného statutu (ke stažení).

Jednání koordinační skupiny se řídí schváleným jednacím řádem (ke stažení).

tajemník DigiKoalice
Petr Naske
Národní ústav pro vzdělávání

koordinátoři aktivit DigiKoalice a péče o členské organizace
Adéla Zehringerová a Stanislav Vašát
Národní ústav pro vzdělávání

Kontakt:
digikoalice@nuv.cz
774 089 047

Sledujte nás také na twitteru!

Kontaktní místo:
Národní ústav pro vzdělávání, DigiKoalice
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
FAX:  274 863 380