Kontakty

předseda České národní koalice pro digitální pracovní místa
Ivan Pilný, MPO

Členové koordinační skupiny DigiKoalice

 • NÚV – Jaroslav Fidrmuc
 • Úřad vlády, Oddělení koordinace digitální agendy ČR – Jan Míča
 • MŠMT – Petr Bannert, ředitel Odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy
 • MPSV – Jiří Vaňásek, náměstek ministryně pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek
 • MPO – zástupce v jednání v Sekci technologií 4.0
 • Digitální šampion ČR – Ondřej Felix
 • Czech ICT Alliance – Michal Zálešák, výkonný ředitel

Stálí hosté jednání koordinační skupiny

 • MŠMT – Ondřej Neumajer
 • NÚV – Daniela Růžičková
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR – Milena Jabůrková
 • Hospodářská komora ČR – Martin Plachý
 • ICT unie, z. s. – Jaroslav Zelený
 • 6Dacademy – Pavel Kysilka
 • Fond dalšího vzdělávání – Richard Ščerba

Koordinační skupina působí v rámci DigiKoalice dle schváleného statutu (ke stažení).

Jednání koordinační skupiny se řídí schváleným jednacím řádem (ke stažení).

tajemník DigiKoalice
Petr Naske
Národní ústav pro vzdělávání

koordinátorka aktivit DigiKoalice
Adéla Zehringerová
Národní ústav pro vzdělávání

Kontakt:
digikoalice@nuv.cz
774 089 047

Sledujte nás také na twitteru!

Kontaktní místo:
Národní ústav pro vzdělávání, DigiKoalice
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
FAX:  274 863 380