Základní informace

Cílová skupina programu: ZŠ, SŠ
Webová stránka programu: http://vzdelavani.e-bezpeci.cz/?akce=kurz1
Lze program realizovat online: Ano

Dodatečné informace

Témata:

Problematika kybernetické šikany a rizikových forem seznamování, především pak s tzv. kybergroomingem a sexuálními predátory v online prostředí, kyberšikanu, sexting, kybergrooming, kyberstalking a stalking, rizika sociálních sítí, hoax, spam a fake news, online závislosti (netolismus, nomofobie), fenomén youtubering, zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií apod.

O organizaci:

Jedná se o certifikovaného poskytovatele programů školské všeobecné primární prevence rizikového chování – Centrum prevence rizikové virtuální komunikace UPOL.