Základní informace

Typ materiálu: Metodika
Webová stránka programu: http://ppp-olomouc.cz/metodika-prevence/dokumenty-mp/bezpecne-online/

Dodatečné informace

Popis

Metodický postup pro preventivní program pro 4. ročník ZŠ. 

Současná verze se kromě pravidel bezpečného internetu zaměřuje především na otázku času, který děti stráví zábavou s mobily a dalšími přístroji a jaké dopady to má na jejich život. 

Program vybízí žáky k zamyšlení a k hledání alternativ pro využití volného času. Otevírá prostor pro diskuzi a učiteli nabízí náhled na to, v jaké míře a jak bezpečně využívají internet žáci v jeho třídě.