Základní informace

Cílová skupina programu: 1. - 2. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://podaneruce.cz/centra-sluzby/primarni-prevence/
Lze program realizovat online: Ne
Místo působení (kraj): Jihomoravský kraj

Dodatečné informace

O programu

Prevence závislosti na informačních a komunikačních technologiích.

Cíl programu

Žáci jmenují pravidla bezpečného každodenního užívání telefonu a tabletu, vysvětlí zdravotní rizika nadměrného používání, jmenují variace trávení volného času.

Formát

2 x 45 minut