Základní informace

Cílová skupina programu: 1. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://podaneruce.cz/
Lze program realizovat online: Ne
Certifikovaný poskytovatel prevence: Ano

Dodatečné informace

Jaká témata program pokrývá?

Prevence závislosti na informačních a komunikačních technologiích.