Základní informace

Cílová skupina programu: 7. - 9. třída ZŠ
Webová stránka programu: http://www.prevalis.org/programy-prevence
Lze program realizovat online: Ne

Dodatečné informace

O programu
  • Žák vyjmenuje rizika při užívání internetu.
  • Žák vyjmenuje základní pravidla pro bezpečné užívání internetu.
  • Žák diskutuje rizika sociálních sítí, rozdíly mezi komunikací online a offline.
  • Žák si ujasní možnosti, jak postupovat v případě rizikové situace a kde hledat pomoc.