Základní informace

Cílová skupina programu: 4. - 6. třída ZŠ
Webová stránka programu: http://www.prevalis.org/programy-prevence
Lze program realizovat online: Ne

Dodatečné informace

O programu
  • Žák získá informace o rizicích spojených s užíváním internetu.
  • Žák získá náhled na základní pravidla bezpečného užívání internetu.
  • Žák si ujasní možnosti, jak postupovat v případě rizikové situace a kde hledat pomoc.