Základní informace

Cílová skupina programu: 4. - 5. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://www.portimo.cz/centrum-prevence-cepecko
Lze program realizovat online: Ano

Dodatečné informace

Jaká témata program pokrývá?

Prevence netolismu a kyberšikany.