Základní informace

Cílová skupina programu: 4. - 5. třída ZŠ
Lze program realizovat online: Ne
Místo působení (kraj): Jihomoravský kraj

Dodatečné informace

Prevence kyberšikany.

Cíl programu

Žáci umí vysvětlit, co je kyberšikana, jaké jsou její projevy a jak ji řešit.

Žáci umí rozlišit kyberšikanu x legraci x konflikt.

Formát

2 x 45 minut