Základní informace

Cílová skupina programu: 5. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://podaneruce.cz/
Lze program realizovat online: Ne

Dodatečné informace

Jaká témata program pokrývá?

Prevence kyberšikany