Základní informace

Cílová skupina programu: 6. - 9. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://www.majakops.cz/index.php/programy/tematicke-preventivni-programy
Lze program realizovat online: Ne

Dodatečné informace

O programu

V úvodní aktivitě probíhá sebereflexe žáků s cílem uvědomění, kolik svého času tráví na internetu. Společná aktivita pak žákům odkrývá rizika různých situací v online prostoru. Následně žáci ve skupinkách vytvářejí příběhy dle zadání. V poslední části si žáci vyplňují test závislosti na internetu. Program vede ke zdravému trávení času na internetu.

Obecný cíl: Poukázat na bezpečný způsob fungování na internetu.
Specifické cíle: Pojmenovat některá rizika pohybu na internetu.


Zvýšit povědomí žáků o rizicích netolismu a pojmenovat jiné možnosti trávení volného času.