Základní informace

Cílová skupina programu: 5. - 6. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://www.portimo.cz/centrum-prevence-cepecko
Lze program realizovat online: Ano

Dodatečné informace

O programu

Záměrem tohoto programu je předání informací o zásadách bezpečného chování na internetu, v rámci sociálních sítí, chatu a jiných veřejných komunikačních prostředků. Cílem bloku je uvědomit si rizika virtuální komunikace a umět se bránit případnému virtuálnímu (reálnému) nátlaku. Program je specifickou prevencí v oblasti prevence netolismu a kyberšikany.