Základní informace

Forma programu: Vzdělávací program
Webová stránka programu: https://www.npi.cz/
Lze program realizovat online: Ano

Dodatečné informace

Jaká témata program pokrývá?
  • Kybersvět – pozor co děláš a kam klikáš, seznámení se základními úskalími internetu, pravidly chování a jednotlivými hrozbami, Heslo – uvedení do problematiky hesel a jejich správy, aneb naučte se používat správně internet a mazat digitální stopu, tvorba a test hesla. Doporučené webové stránky;
  • Viry – uvedení do problematiky virů, jejich výčet a popis včetně způsobu odstranění, prevence, ochrana dat, na co si dát pozor a na co se zaměřit, doporučení odborníků, skenery, testery a antiviry. Doporučené webové stránky;
  • Hoax a spamy – uvedení do problematiky hoaxů a spamu, principy, popisy, otázka nebezpečnosti, doporučení odborníků, nastavení filtrů spamu, jak poznat hoax, kde hledat informace. Doporučené webové stránky;
  • Chraňte se v kybersvětě! – shrnutí všech pravidel chování v kybersvětě, bezpečné používání mailů a test odcizení údajů, typy hrozeb a postupy obrany včetně informací, kde hledat pomoc, sociální inženýrství a jak se mu bránit, nastavení wi-fi routeru před možným útokem a ovládnutím.
Forma programu

akreditovaný 8 hod. vzdělávací program

Cílová skupina programu
  • učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU,
  • učitel – metodik prevence, pedagogové volného času,
  • vychovatelé školských zařízení