Základní informace

Forma programu: Vzdělávací program
Webová stránka programu: https://www.npi.cz/
Lze program realizovat online: Ano

Dodatečné informace

Jaká témata program pokrývá?
 • Kybersvět – dobrý i zlý, seznámení se základními úskalími internetu, pravidly chování, listinou práv a jednotlivými hrozbami,
 • Kyberšikana – podrobné představení skryté hrozby na internetu, popis, typy, formy, motivy, důsledky,
 • Kybergrooming – podrobné představení nejnebezpečnější formy skryté hrozby na internetu, popis, motivy, důsledky, základní pravidla komunikace,
 • Kyberstalking – podrobné představení skryté hrozby na internetu, popis, formy, motivy, důsledky, identifikace útočníka, jde o trestný čin, obrana,
 • Sexting – podrobné představení skryté hrozby na internetu, popis, formy, motivy, důsledky, jak se chovat z hlediska sexuality na internetu, jak to vidí zákon, 
 • Happy slapping – podrobné představení skryté hrozby na internetu, popis, formy, motivy, důsledky, 
 • Trolling a Flaming – podrobné představení skryté hrozby na internetu, popis, formy, motivy, důsledky,
 • Phishing a Pharming – podrobné představení skryté hrozby na internetu, popis, formy, motivy, důsledky.
Forma programu

akreditovaný 8 hod. vzdělávací program

Cílová skupina programu
 • učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
 • učitel – metodik prevence, pedagogové volného času,
 • vychovatelé školských zařízení