Základní informace

Cílová skupina programu: 6. - 9. třída ZŠ, SŠ
Webová stránka programu: https://www.mpplzen.cz/o-mestske-policii/prevence/obecne-o-prevenci/
Lze program realizovat online: Ne
Místo působení (kraj): Plzeňský kraj

Dodatečné informace

O programu

Program je zaměřen na nebezpečné jevy spojené s IT komunikací: pozitiva a negativa používání počítačů, proč vzniká závislost na komunikačních technologiích, sociální a zdravotní důsledky, vývoj a průběh kyberšikany, typy kyberagresorů, kyberšikana jako kriminální čin, kybergrooming, kam se obrátit pro pomoc.