Základní informace

Cílová skupina programu: 6. - 9. třída ZŠ, SŠ
Webová stránka programu: https://www.openhousebruntal.cz/sluzba/18/Preventivn%C3%AD-programy
Lze program realizovat online: Ne
Místo působení (kraj): Moravskoslezský kraj

Dodatečné informace

O programu

Program se zaměřuje na předcházení a zmírnění následků rizikové chování v oblasti kyberšikana.

Cíl programu
  • Žák získá znalosti a základní orientaci v oblastech – definice kyberšikany, formy a typy kyberšikany, možnosti řešení
    a obrany proti ní, kyberšikany z hlediska legislativy, prevence bezpečného užívání internetu a sociálních sítí
  • Žák získá a upevní dovednosti a schopnosti v oblastech – účinné pomoci a obrany, ví, kde hledat důvěryhodné informace, schopnost rozpoznat rizika kyberšikany, nezdravého užívání PC a nebezpečí sociálních sítí, má ujasněny prostoje ke kyberšikany
  • Klienti jsou do programu aktivně zapojeni formou hry.
  • Program podporuje zdravý způsob života a nabízí pozitivní
    alternativy pro trávení volného času, možnost výběru.
  • Program podporuje získání znalostí, vědomostí, dovedností a kompetencí zejména v sociální oblasti (např. schopnost čelit tlaku ze strany okolí, vytvářet přátelské vztahy, komunikační dovednosti, rozhodování) a intrapsychické (např. zvládání vnitřních funkcí – frustrace, stres, zátěž, hněv, zvyšování zdravého sebeuvědomování, práce s emocemi).