Základní informace

Cílová skupina programu: 6. - 9. třída ZŠ, SŠ
Lze program realizovat online: Ano
Místo působení (kraj): Jihomoravský kraj

Dodatečné informace

Jaká témata program pokrývá?

Kyberšikana, rizika na sociálních sítích, trestně právní vědomí.