Základní informace

Cílová skupina programu: 6. - 9. třída ZŠ
Webová stránka programu: http://www.prevalis.org/programy-prevence
Lze program realizovat online: Ne

Dodatečné informace

O programu
  • Žák definuje pojem kyberšikana, zná její prostředky, projevy a specifické znaky. 
  • Žák se zamyslí nad vlastnostmi agresora a oběti kyberšikany. 
  • Žák shlédne video ilustrující případ kyberšikany a diskutuje o něm. 
  • Žák zná postup, jak se chránit a bránit před kyberšikanou.