Základní informace

Cílová skupina programu: 6. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://www.pppuo.cz/vseobecna-primarni-prevence
Lze program realizovat online: Ano
Místo působení (kraj): Pardubický kraj

Dodatečné informace

Jaká témata program* pokrývá?

Prevence kyberšikany, netolismu

*Cílovou skupinou programu jsou žáci 6. ročníku, ale po domluvě lze program upravit i pro jiné ročníky.