Základní informace

Cílová skupina programu: 6. - 9. třída ZŠ, 1. ročník SŠ
Webová stránka programu: https://www.portimo.cz/centrum-prevence-cepecko
Lze program realizovat online: Ano

Dodatečné informace

Jaká témata program pokrývá?

Prevence rizika netolismu, kyberšikany a porušování zákonů na internetu.