Základní informace

Cílová skupina programu:
Webová stránka programu: http://www.magdalena-ops.eu/cz/prim%C3%A1rn%C3%AD-prevence/programy-pro-%C5%BE%C3%A1ky-a-studenty/preventivn%C3%AD-programy-pro-%C5%BE%C3%A1ky
Lze program realizovat online: Ano

Dodatečné informace

Jak moc jsou pravdivé informace z internetu, virtuální svět, můj informační svět, blogy, weby, sociální sítě, kyberšikana, podpora duševního zdraví.

O programu

Navazující interaktivní seminář pro studenty SŠ. Jedná se o systematickou interaktivní práci s třídním kolektivem, s ohledem na věk a vývojovou fázi dospívání. V ideálním případě pracujeme 2 x během školního roku s třídním kolektivem v dvouhodinovém či tříhodinovém bloku.

Cílová skupina
  • třídní kolektivy studentů středních škol a osmiletých gymnázií = mladí lidé 15 – 19 let
  • program neklade nároky na informovanost dětí a nerozlišuje míru rizikovosti cílové skupiny
Cílem interaktivního semináře pro studenty je
  • zvyšovat informovanost studentů o zvoleném tématu (podat pravdivé a vyvážené informace)
  • nastolit otevřenou debatu na zvolené téma
  • zvyšovat povědomí o společnosti Magdaléna o.p.s.