Základní informace

Cílová skupina programu: ZŠ, SŠ
Webová stránka programu: https://www.kybersoutez.cz
Lze program realizovat online: Ano

Dodatečné informace

O soutěži

Soutěže se může zúčastnit každý student ve věku 9 – 25 let studující na základní, střední nebo vysoké škole v České republice, a to bez ohledu na zaměření školy. Do 2. kola soutěže mohou být přizváni i studenti vysokých škol ve věku 19 – 24 let. Soutěžící budou hodnoceni ve třech samostatných kategorií: junioři, středoškoláci a vysokoškoláci (více v pravidlech soutěže).

Vlastní soutěž doprovází celá řada dalších aktivit, například: diskuse a přednášky pro studenty a učitele, workshopy s odborníky na kybernetickou bezpečnost, týmové aktivity, letní školu.

Na národní soutěž navazuje celá řada mezinárodních aktivit, včetně evropské finále European Cyber Security Challenge.