Základní informace

Cílová skupina programu: 4. - 9. třída ZŠ, 1. - 2. ročník SŠ
Webová stránka programu: http://www.kappa-help.cz/ePrimarni_prevence/index.htm
Lze program realizovat online: Ne
Místo působení (kraj): Olomoucký kraj

Dodatečné informace

Cílem lekce je poukázat na rizika používání internetu, sociálních sítí, seznamek. Seznámíme žáky s pojmy kyberšikana, kybergrooming, stalking, sexting. Uvádíme konkrétní případy z praxe. Žáky podporujeme v hledání účinných strategií zvládání rizikových situací na internetu.

Zaměření dle certifikace: Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Klíčová slova: bezpečí na internetu, sociální sítě, seznamky, kyberšikana, kybergrooming, stalking, sexting

Typ lekce

zážitkově-edukační

Délka

4 vyučovací hodiny

Co chceme podpořit: bezpečné chování na internetu, informovanost o negativních jevech používání internetu, rozvoj zvládacích strategií při řešení negativních jevů internetu

Ceník programů primární prevence.