Základní informace

Cílová skupina programu: ZŠ, SŠ
Webová stránka programu: https://www.afcea.cz/
Lze program realizovat online: Ano
Místo působení (kraj): celá ČR

Dodatečné informace

V roce 2021 Česká pobočka AFCEA založila Centrum kybernetické bezpečnosti, z. ú. (KYBERCENTRUM) se záměrem rozšířit a profesionalizovat dosavadní aktivity AFCEA ve vyhledávání, motivování a přípravě mladých lidí se zájmem o kybernetickou bezpečnost a obranu.

KYBERCENTRUM navazuje na vizi odborníků, dlouholetých členů pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti, stát se respektovaným zprostředkovatelem nejlepší praxe a subjektem významně se podílejícím na šíření osvěty, výměně informací a vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti a kybernetické obrany zejména mezi mládeží, studenty a učiteli.

Cíle KYBERCENTRA vychází z potřeb moderní společnosti závislé na informačních a komunikačních technologiích. Z potřeby vyhledávat, motivovat a připravovat mladé lidi se zájmem o kybernetickou bezpečnost a obranu, a poskytovat celoživotní vzdělávání a podporu lidem pohybujících se v oblasti kybernetické bezpečnosti.

KYBERCENTRUM již od svého vzniku realizovalo několik projektů: Podílelo se na přípravě a organizaci národního finále Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti (NSKB, www.kybersoutez.cz), participovalo na Letním škole NSKB, realizuje projekt KYBERPOHÁDEK a KYBERŘÍKANEK. V roce 2022 bude zahájen projekt Studentského kybernetického akcelerátoru.

Více na www.kybercentrum.cz.