Základní informace

Forma programu: Vzdělávací program
Webová stránka programu: https://azhelp.cz/programy-primarni-prevence/
Lze program realizovat online: Ano

Dodatečné informace

Témata:

Bezpečné chování na internetu, netolismus, kyberšikana, sharenting

Cílová skupina:

pedagogové

O organizaci:

Jsme NNO, kterou tvoří odborníci v oblasti primární prevence RCH, poskytujeme metodickou a supervizní podporu pedagogům, zaměřujeme se na rozvoj pedagogických soft skills prostřednictvím DVPP. Od 1.9.2020 do 31.12.2022 budeme realizovat dlouhodobý projekt podpořený v rámci OP VVV zaměřený na vzdělávání pedagogů, primární prevenci rizikového chování a metodickou podporu a supervizi pedagogů.