Základní informace

Cílová skupina programu: 6. - 9. třída ZŠ, SŠ
Webová stránka programu: https://www.prorodiny.cz/vzdelavani/skolska-prevence/a-104/
Lze program realizovat online: Ano

Dodatečné informace

O programu:

Škola osobního života je komplexním programem prevence rizikového sexuálního chování. Lekce Prevence vzniku závislosti na pornografii a Děti v online prostředí usilují o to, aby dospívající porozuměli možným rizikům online prostředí (kybergrooming, sexting, online pornografie, sharenting), naučili se rozpoznávat nevhodné způsoby internetové sebeprezentace, byli schopni identifikovat nebezpečné situace, vytvořili si škálu praktických informací, které budou tvořit bariéru před nežádoucími jevy, a osvojili si zásady bezpečné internetové komunikace, včetně prevence různých forem kybernetické sexuální agrese a dalšího rizikového chování v oblasti sexuality a vztahů v online prostředí.