Základní informace

Cílová skupina programu: 3. - 9. třída ZŠ, SŠ
Webová stránka programu: https://www.replug.me/digitalni-vychova/
Lze program realizovat online: Ano
Místo působení (kraj): Jihomoravský kraj

Dodatečné informace

V interaktivním workshopu se děti dozví, jak se nenechat pohltit online světem a jak nad jeho vlivem kriticky přemýšlet.

Cíl programu

Digitální nevědomost je jednou z hlavních hrozeb, které na děti v online světě číhají. Aby se mohly bránit, potřebují dostatek informací.

Formát
  • Workshop je určen vždy jen pro jednu třídu, aby se zapojily všechny děti.
  • Celý workshop zabere dvě vyučovací hodiny.
  • Je třeba dataprojektor.
  • Školy dále než 100 km od Brna – nutno objednat min. tři workshopy.