Základní informace

Forma programu: Vzdělávací program
Webová stránka programu: https://www.npi.cz/
Lze program realizovat online: Ano

Dodatečné informace

O programu

Vzdělávací program seznámí účastníky s různými způsoby komunikace na internetu i s aktuálními postupy preferovanými mládeží, představí rizika pohybu v tomto prostoru, dopady negativního chování a principy bezpečné komunikace. Účastníci si osvojí základní techniky řešení situace a intervence.

Jaká témata program pokrývá?
 • On-line a off-line komunikační služby Internetu, chat, e-mail, distribuce souborů, sociální sítě, internetové výzvy;
 • Kyberšikana a její specifika, kyberšikana žáků i učitelů; 
 • Zásady a principy bezpečné komunikace v kyberprostoru;
 • Výchovná prevence, pozitivní školní, třídní a rodinné klima, výchova k mravním hodnotám.
Forma programu

akreditovaný 4 hod. webinář

Cílová skupina programu
 • ředitelé škol a školských zařízení,
 • učitelé 1. a 2. stupně ZŠ,
 • učitelé gymnázií,
 • učitelé SOŠ a SOU,
 • učitel – metodik prevence,
 • pedagogové volného času,
 • vychovatelé školských zařízení