3D Aréna, z. s.

Kontaktní osoby

Petr Bláha Email: petr.blaha@3darena.cz Telefon: petr.blaha@3darena.cz

Informace o členovi

Naším hlavním posláním je popularizace aditivní výroby metodou 3D tisku.
Mezi naše hlavní cíle patří:
– podpora rozvoje 3D tisku a souvisejících technologií,
– praktická činnost ve spolupráci se státními orgány a jinými subjekty,
– osvětová a publikační činnost,
– pořádání odborných výstav a konferencí.