Akadémia Alexandra, s.r.o.

Kontaktní osoby

Eva Uličná Email: aa@akademiaalexandra.sk

Popis člena

Naša firma sa zaoberá tvorbou elektronických učebníc informatiky. Naším cieľom je zlepšenie kvality výučby tohto predmetu, podchycovanie nadaných detí, ktoré vo svojom okolí nemajú dostatočné príležitosti pre svoj rozvoj a vytvorenie dlhodobej spolupráce s učiteľmi, ktorým chcú do škôl vnášať moderné formy vzdelávania.
Uvedomujeme si, že skutočné zmeny môžeme dosiahnuť len spoluprácou napriek všetkými sektormi. Aj preto sa pripájame k podpisu tohto memoranda a dúfame, že sa stane začiatkom našej spolupráce aj s českými kolegami.