ÁMOS VISION (inpublic group s.r.o.)

Kontaktní osoby

Richard Prajsler Email: richard.prajsler@inpublic.cz

Příspěvky

Hra o poklad s Ámoskem
Duševní pohoda dětí na prvním místě. ÁMOS vision a ČOSIV spouští sérii edukačních spotů. 
ÁMOS vision s nevládní organizací ČOSIV tvoří spoty pro děti i pedagogy
Už přes 100 tisíc žáků má přístup k digitálním portálům ÁMOS vision
ÁMOSkové na 150 školách, v moderním kabátu a mnoha novinkami

Pomoc s učením #NaDálku

Učitel na dálku od Ámos vision

Informace o členovi

ÁMOS vision
• Systém určený pro vzdělávací instituce, jehož součástí jsou dotykové nástěnky.
• Digitalizace v praxi, usnadňující běžný život mládeže na školách.
• Moderní digitální technologie přinášející užitečné informace pro žáky, studenty, učitele.
• Obsahem vysílání je prevence, osvěta, podpora společensky odpovědných aktivit, kultura, sport.
• Integrované školní systémy v dotykové zóně.