Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s.

Kontaktní osoby

Informace o členovi

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z.s. je spolek dětí, mládeže a dospělých, jejímž cílem je vytváření a rozvíjení zájmu dětí a mládeže o vědu a techniku v České republice. Asociace byla založena 4. ledna 1990 se sídlem v Praze. Mezi hlavní aktivity patří provozování 44 zájmových vědeckotechnických center a klubů pro děti a mládež ve volném čase. Kluby působí při základních a středních školách a zařízeních pro děti a mládež.