BAKALÁŘI software s.r.o.

Kontaktní osoby

Antonín Blatný Email: reditel@bakalari.cz

Informace o členovi

Společnost Bakaláři již více než 30 let vytváří software s cílem pomáhat školám při zpracování jejich agendy a během této doby získala pevné postavení na trhu. Systém slouží ke správě školních interních procesů a zároveň jako informační nástroj pro komunikaci mezi školou a rodinou. Bakaláři spolupracují s řadou renomovaných společností v oblasti IT z důvodu podpory konektivity s dalšími systémy a aplikacemi, které školy při své činnosti využívají. Díky tomu Bakaláři mohli přispět ke zvládnutí distanční formy výuky ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.