Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP

Kontaktní osoby

Kamil Kopecký Email: kamil.kopecky@upol.cz

Informace o členovi

Projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou
rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Projekt se také věnuje  pozitivnímu využívání IT ve vzdělávání a běžném životě.