Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. (Národní centrum distančního vzdělávání)

Kontaktní osoby

Jan Beseda Email: beseda@csvs.cz

Informace o členovi

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. se již více než čtvrt století věnuje výzkumu vysokého školství. Zkoumáme a analyzujeme rozličné informace o univerzitách, vysokých školách, akademicích i studentech, zabýváme se hodnocením kvality ve vysokém školství nebo také různými modely financování terciárního vzdělávání. Na výzkumných projektech spolupracujeme s evropskými i mimoevropskými partnery, pomáháme univerzitám a vysokým školám doma i jinde v Evropě i za hranicemi Evropy zvyšovat úroveň, zlepšovat a inovovat způsob a organizaci vzdělávání. Věnujeme se i distančnímu vzdělávání a po roce 2000 také e-learningu a digitalizaci vzdělávání. Organizujeme mezinárodní konferenci o využívání ICT ve vzdělávání DisCo.